__________________________________________________________________________________________

BEZPEČNOSTNÉ FÓLIE

Bezpečnostná fólia je číra fólia, ktorá je naskladaná z viacerých vrstiev a po nalepení na sklo vytvorí ťažko priestupnú zábranu pre zlodejov alebo vandalov, ochráni Vás pred vykradnutím, či napadnutím. Vďaka jej plasticite Vás fólia ochráni pri teraz tak často už aj u nás opakovaných prírodných živloch, výbuchoch alebo teroristických útokoch, kde bezpečnostná fólia pri výbuchu zadrží sklo v celku a dočasne zadrží oheň. Zmení Vaše obyčajné sklo na vysoko odolné bezpečnostné.
Samozrejme ako každá fólia, ktorú ponúkame aj táto má 99% ÚV stabilitu, ktorá sa spoločne s funkciou bezpečnosti využíva na výklady obchodov, reštaurácií, kancelárií, ale v neposlednom rade aj na rodinné domy.

Bezpečnostná fólia sa vyrába v troch hrúbkach, kde 12 mil PSHC a 8 mil PSHC spĺňa požiadavky poisťovní o zabezpečení objektov proti vlámaniu a 4mil PSHC, ktorá zabraňuje triešteniu skla, čo sa vyžaduje zo zákona hlavne pri potravinárskych výrobách, či školských zariadeniach.
Prečo špatiť okná mrežou, keď môžete mať bezpečnostné fólie…

– t e c h n i c k é – p a r a m e t r e – f ó l i í –

__________________________________________________________________________________________