Reklama (polep) na automobily

__________________________________________________________________________________________

Reklama na automobily je jednou z najatraktívnejších spôsobov ako zviditeľniť firmu, prípadne produkt. Nielen preto, že je to „chodiaca“ reklama, tým pádom osloví nespočítané množstvo potencionálnych zákazníkov, ale je to zároveň aj jedna z trvalých lacnejších reklám.