INTERIÉROVÉ TABUĽKY -INFORMAČNO – ORIENTAČNÝ SYSTÉM

Informačno – orientačné systémy slúžia na logickú a jednoznačnú orientáciu osôb pri pohybe. Navrhneme systém podľa potreby zákazníka s dôrazom na variabilitu a kombináciu materiálov podľa už použitých materiálov zariadeného interiéru. Technológiou sa dajú zostaviť najrôznejšie prvky:

– firemné tabule – tabuľky /menovky označenia kancelárií – hlavné orientačné tabule – smerové vnútorné a vonkajšie tabule – piktogramové tabule – menovky na stôl – kľúčenky – označenia čísla dverí – visačky pre zamestnancov atď.

Pre potrebu častej obmeny textu sa môžu použiť drážkovacie profily, do ktorých sa vložia štítky požadovaného rozmeru.